Formació Condicionament Zero – Edició 2019

Formació reconeguda pel Departament d’Ensenyament

dep-ensenyament-logo

Sota un marc de rigor, compromís i responsabilitat, la Formació en Condicionament Zero en la Nova Educació vol aconseguir que els estudiants assoleixin les eines, les estratègies i les actituds necessàries per fer de la confluència del món de l’educació i del món del creixement personal un nou marc impulsor del potencial humà, que esdevingui un gran recurs d’aplicació en els àmbits professional i personal. Aquest marc el denominem Condicionament Zero.

Aquesta formació pretén dotar de tot allò pràctic que requereix la utilització de la tècnica conjunta de l’Educació Sistèmica i Emocional, l’Artteràpia – Teràpia PsicoCorporal, l’Eneagrama i la Meditació Integrativa com a nova eina educativa. 

Amb la formació de Condicionament Zero responem a la creixent necessitat de docents, pares i altres interessats en l’educació d’infants i joves, de trobar eines, estratègies i actituds necessàries per a una educació centrada en la persona i en totes les seves dimensions: física, emocional, mental i espiritual.

La pràctica i teoria del Condicionament Zero s’ha desenvolupat des del treball que ha emprès l’equip d’Espirals d’Aprenentatge en l’acompanyament de joves i adults a l’aula, extraescolars, colònies, i sessions individuals.

CZ 1

La formació ofereix la possibilitat de capacitar-se en:

Capacitat de vinculació: proposem dinàmiques de relació, de col·laboració i de descobriment, tan individual com grupal. Fomentem la proximitat interpersonal i intergeneracional. Fem activitats que responen als interessos de les persones. Connectem les motivacions de la persona amb la vida quotidiana de l’entorn proper. D’aquesta capacitat neix el valor de la vinculació.

Capacitat de reconèixer i valorar la diversitat: incentivem la tolerància a través d’experimentar la riquesa en les diferents opinions i maneres de fer, així com de la diversitat d’edats. Afrontem els conflictes com a potencial creatiu. D’aquesta capacitat neix el valor de la diversitat.

Capacitat d’establir relacions no directives: apostem per la confiança envers la persona i la seva capacitat de decidir, tan des del vessant personal/individual com en grup/col·lectiu. Els acompanyants fem per crear un ambient de seguretat i sostenim la persona des del reconeixement i el respecte a la seva iniciativa. De aquesta capacitat neix el valor de la no directivitat.

Capacitat de proactivitat: proposem dinàmiques que generen un clima de confiança i respecte entre les persones, de manera que puguin experimentar com pot ser d’agradable relacionar-se entre iguals amb la tranquil·litat de poder mostrar-se tal com són. D’aquesta manera, es va assentant una disposició a relacionar-se des de la voluntat de col·laborar i ajudar l’altre i amb el grup. D’aquesta capacitat neix el valor de la proactivitat.

Capacitat d’estar disponible: els acompanyants fem exemple d’obertura i acceptació a l’altre, amb l’absència de judici en la relació amb els participants, i tenint en compte les intervencions que fan com a elements importants en la selecció d’activitats i temes de debats. D’aquesta capacitat neix el valor de la disponibilitat.

Capacitat de sostenir processos transversals: tractem els coneixements de diferents especialitats en una mateixa dinàmica experiencial. El coneixement de l’esser humà és essencialment transversal. D’aquesta capacitat neix el valor de la transversalitat.

Capacitat de reconèixer la globalitat: experimentem com cadascú té un lloc determinat i unes personalitat/funcions dins del grup i com el grup s’alimenta de la riquesa individual. D’aquesta capacitat neix el valor de la globalitat.

IMG_20180617_110048

Continguts i dates de la formació 

16 i 17 de febrer – Mòdul introductori – Condicionament Zero en la Nova Educació

Part teòrica:

Teoria del Condicionament Zero:

– Marc de referència. Acompanyament. Treball en equip. Intersecció món educatiu – món del creixement personal

Noves aportacions del coneixement contemporani

– Teoria general de sistemes. El corrent sistèmic. Sistemes complexos. Teoria de la complexitat. Teoria de la comunicació. Multidimensionalitat.

Part pràctica:

– Experimentació amb materials: proposta de treball per racons per iniciar el procés personal i grupal.

– Experimentació corporal: proposta de connectar amb el primer nivell de relació que és el propi cos.

– Improvisació: com a eina concreta per afrontar la situacions canviants a l’aula i com a forma d’organitzar i liderar processos.

16 i 17 de març – Mòdul I – La lògica del sentir com a base del desenvolupament de l’aprenentatge

Part teòrica:

– Relació entre sentir, pensar i fer.

– Principis bàsics de l’artteràpia i de la psicoteràpia: marc, vincle i escolta.

– La improvisació com a microcosmos de la vida i com a principi organitzatiu del treball amb processos i per projectes.

– El Model de Nivells de Realitat del psicoterapeuta corporal John Pierrakos: una eina per comprendre les psicodinàmiques d’aplicació pràctica per a els processos personals i grupals.

Part pràctica:

– Ús d’eines de la psicoteràpia (artteràpia i psicoteràpia corporal).

– Improvisació i experimentació amb moviment, expressió, veu i paraula.

– Experimentació del Model de Nivells de Realitat del psicoterapeuta corporal John Pierrakos: us constructiu del conflicte i l’efecte constructiu en el microcosmos de la improvisació.

– El sentir i els seus aspectes (la lògica del sentir): ser i sentir, com no condicionar el sentir, com nombrar el sentir, com actuar i relacionar-se basat en el sentir.

13 i 14 d’abril – Mòdul II – La presència a l’aula o als espais de relació

Part teòrica: 

Què és qualitat de presència? La vinculació amb la vida. La consciència dels condicionants emocionals. La capacitat multidimensional.

Com conrear la qualitat de presència?

La qualitat de presència i el Condicionament Zero. La vinculació amb la vida i el Condicionament Zero. La consciència del condicionament emocionals i el Condicionament Zero. La capacitat multidimensional i el Condicionament Zero

Part Pràctica:

– El silenci com a porta de percepció i integració dels condicionants

– Meditació Integrativa.

– Educació Sistèmica i Emocional.

18 i 19 de maig – Mòdul IIIDesenvolupament personal, grupal i a les organitzacions

Part teòrica:

– L’autoconeixement i la globalitat de la persona.

– Desenvolupament personal (Model de Margaret van den Brink): les set fases d’un camí personal a la vida, dependència – independència – interdependència i un camí diferent per homes i dones.

– Sistemes, teoria de sistemes i lleis sistèmiques

– Desenvolupament de relacions i grups (Model de Margaret van den Brink): desenvolupament de relacions i grups en set fases, en el camí cap una nova societat i el procés de reflexió.

– Desenvolupament d’organitzacions (Model de Margaret van den Brink): el camí de desenvolupament d’organitzacions empresarials

– Del PEC a l’organització de centre a través d’exemples: desplegament curricular, model d’aula, treballs globalitzadors, comissions, el funcionament de l’aula, propostes de treball de l’alumnat, rols del professor i l’alumne, organització de les tutories, l’avaluació…

Part Pràctica:

– Material, jocs i dinàmiques específiques per veure com em relaciono amb mi mateix i amb el grup.

– Treball en grups col·laboratius 

15 i 16 de Juny  – Mòdul IV – Acompanyament als alumnes i treball dels docents en equip

Part teòrica i pràctica:

L’acompanyament i el treball en equip en el Condicionament Zero. 

5, 6 i 7 de juliol – Residencial – Un món global i en diàleg

Teoria i pràctica:

– El docent com a exemple viu i transparent d’aprenentatge i de procés.

– Treball de procés: individual i en grup – De la transferència al vincle.

La pràctica del Condicionament Zero a l’aula 

– Projecte dir fer ens d’Espirals d’Aprenentatge.

– Aplicació dels principis bàsics de la metodologia en el marc escolar.

– Casos pràctics a l’aula – Supervisió de casos a l’aula.

Projectes educatius sostenibles i adaptats al context

– Visió Integral de la nova educació. 

Horaris i lloc 

Dissabtes de 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 19:00

Diumenges de 9:00 a 14:30

Residencial des de les 19:00 del divendres i fins a les 14:00 del diumenge 

Preu de la formació 700€ (no inclou àpats i allotjament)Formes de pagament

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s